Relatietherapie

Relatiegeluk vormt een belangrijke pijler in het leven. Het welzijn van de mens wordt er in sterke mate door bepaald. Diverse factoren bevorderen dit geluk. Een goede communicatie behoort daar zeker toe. Door een goede communicatie kan worden vermeden dat conflicten ontaarden in een grimmige strijd en ontstaan eventueel nieuwe mogelijkheden binnen de relatie. Openheid in communicatie schept de mogelijkheid van persoonlijke groei van beide partners. Partners die geen steun bij elkaar vinden om belangrijke dingen voor zichzelf te realiseren, voelen zich soms gevangen in hun relatie. Dit persoonlijk onbehagen in de relatie begint vaak met het feit dat partners geen overeenstemming vinden over de verdeling van de huishoudelijke taken. Een taakverdeling waarbij beiden zich goed voelen is belangrijk voor het welslagen van de relatie.
De partnerrelatie is geen eiland in de samenleving. De relatie is ingebed in een netwerk van sociale relaties. Dit netwerk is niet zonder invloed op de relatie tussen de partners: talrijke externe omstandigheden beïnvloeden haar. Het verlies van werk bijvoorbeeld brengt onvoorziene veranderingen met zich mee in de materiële situatie van de partners en kan een weerslag hebben op de kwaliteit van de partnerrelatie zelf. Tegenslagen stellen de relatie op de proef. De relatie moet sterk zijn om moeilijkheden te kunnen trotseren. Maar uit het overwinnen van tegenslagen kunnen partners leren. De relatie kan er rijker door worden. De kijk op wat in het leven belangrijk is kan erdoor veranderen. Partners leren elkaar beter begrijpen en komen dichter bij elkaar te staan. Er komen nieuwe mogelijkheden om de relatie intenser te beleven.
Heel wat tegenslagen kunnen partners in hun relatie treffen: relationele problemen, moeilijkheden van materiële en financiëleaard, maatschappelijke moeilijkheden, problemen met de gezondheid, overlijden.
Meer hierover kunt u lezen in mijn boeken.

 

HOE VERLOOPT EEN RELATIETHERAPIE ?

De therapeut zal doorgaans beide partners afzonderlijk uitnodigen voor een eerste gesprek. In het eerste gesprek (of gesprekken) wordt de aanmeldingsklacht besproken. Dat is het probleem zoals het door jullie ervaren wordt. De therapeut zal daarnaast ook informeren naar jullie achtergrond om meer te weten te komen hoe jullie functioneren als koppel.

 

De daaropvolgende gesprekken gebeuren meestal met beide partners samen. Met de therapeut wordt onderzocht hoe jullie met spanningen en conflicten kunnen omgaan in jullie relatie. Bij zeer ernstige conflicten kan je samen met de therapeut bespreken of je de relatie al dan niet wil verder zetten. Zelfs dan kan relatietherapie nuttig blijven en kan de therapeut helpen om het uit elkaar gaan op de minst pijnlijke manier te laten verlopen.
Maar relatietherapie kan ook preventief werken: door tijdig beroep te doen op een hulpverlener kan je vaak voorkomen dat je relatie op de klippen loopt.

 

De therapie zelf bestaat uit regelmatige gesprekken.  De duur van een relatietherapie kan sterk verschillend zijn, afhankelijk van een mogelijk problematisch verleden, de aard van de problemen, hoe lang de problemen al aan de gang zijn, de inzet van de partners, de aanwezigheid van positieve steunpunten in het leven, de mate van verstandhouding tussen het paar en de therapeut. De duur kan daarom variëren. Gemiddeld volstaan acht tot twaalf gesprekken om de twee weken. De therapeut zal samen met het paar overleggen wanneer het beste een einde wordt gesteld aan de therapie.
Een zitting duurt driekwart uur. De kostprijs vindt u terug op de website onder “tarieven”.
 

Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoekt de therapeut samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Tussen de zittingen door hebben de beide partners de gelegenheid om met de inzichten, opgedaan tijdens de therapie, oplossingen te zoeken voor hun problemen of nieuwe omgangsvormen met elkaar uit te proberen.
 

Relatietherapie betekent dat je met twee aan het werk wordt gezet. Het is dus niet zo dat een relatietherapeut pasklare oplossingen aanbiedt. Tijdens de gesprekken worden de partners aangemoedigd om intens met elkaar bezig te zijn. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen tijdens de therapie.

 

 

Je partner wil niet mee komen: Je kan natuurlijk ook individueel aan je relatieproblemen werken, bv als de andere partner toch niet mee wil. Je kan in zo'n gesprekken toch stilstaan bij wat je dwars zit en samen met de psycholoog bespreken wat je er kan aan doen. Vroeg of laat kan men dan nog proberen de partner erbij te betrekken.

 

U KUNT BIJ MIJ TERECHT VOOR therapie en begeleiding bij :

  • Problemen bij het aangaan van een partnerrelatie
  • Problemen bij het uitbouwen van een partnerrelatie
  • Communicatieproblemen
  • Seksuele problemen
  • Geweld binnen de relatie
  • Ontrouw
  • Dreigende scheiding

Zie ook :    
www.paulgheskiere.be/paginas/relatie.html

www.seksualiteit.be/relaties/relatieproblemen