ASS (autisme spectrum stoornis) 

 

ASS (Autisme Spectrum Stoornis) bij volwassenen

Overdaad aan prikkels

Kantoortuinen, multitasken, netwerken: ze zorgen voor een overdaad aan prikkels, waardoor mensen met autisme eerder uitvallen en sneller hulp zoeken dan vroeger."

Sociale voelsprieten

Mensen met autisme vinden de omgang met anderen lastig, omdat ze zich moeilijk kunnen inleven in de gevoelens en verwachtingen van een ander. Patiënten beschrijven het als 'een gebrek aan verbinding' met andere mensen.

Mensen met autisme nemen taal heel letterlijk. Daardoor missen ze een achterliggende boodschap of begrijpen ze een grapje niet. Een gebrek aan verbeelding zorgt er verder voor dat ze in theorie vaak precies weten hoe iets moet, maar dat het ze in de praktijk niet lukt. En bij sommige vormen van autisme is er ook nog sprake van stereotiep of rigide gedrag.

Kortsluiting

Mensen met autisme verwerken woorden, beelden, en geluiden op een andere manier dan anderen. Het filteren van informatie lukt niet goed, evenals het scheiden van hoofd- en bijzaken. Het gevolg is chaos in het hoofd, een soort kortsluiting. Vaak leidt het tot gepieker – mensen met autisme denken enorm veel. Sommigen reageren boos of zelfs agressief. Anderen keren zich juist naar binnen en sluiten zich van de buitenwereld af.

Erfelijk

Autisme is erfelijk en het komt vier keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Afstandelijkheid is geen kwade wil, hij of zij weet gewoon niet beter. Maar het leidt vaak wel tot ruzies en vervreemding tussen partners.

Unieke talenten

Mensen met autisme voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen, en worden regelmatig geteisterd door schuldgevoelens en onzekerheid. Ze voldoen immers nooit aan de verwachtingen van de omgeving en zijn altijd 'anders', al begrijpen ze zelf niet goed waarom. Angst, depressie en overbelasting (burn-out) zijn het gevolg: 40 tot 50 procent van de mensen met autisme krijgt daar last van.

Mensen met autisme hebben vaak unieke talenten. Eén op de twintig heeft een absoluut gehoor. Ook prachtig tekenen, scherp analyseren en goed programmeren komen bij autisten bovengemiddeld veel voor.

Samenvattend :

Het hebben van vaste rituelen, slecht tegen veranderingen kunnen, een gebrekkig inlevingsvermogen hebben zijn autisme kenmerken bij volwassenen. Autisme heeft kenmerken die je zowel bij kinderen als bij ouderen ziet. Onhandig opereren in sociale contacten en in sociale situaties is daar een voorbeeld van.  

Andere kenmerken van autisme bij volwassenen zijn:

-          het niet herkennen van non-verbale signalen en gelaatsuitdrukkingen,

-          het vaak letterlijk nemen van taal. Sarcasme en/of cynisme wordt herkend of begrepen,

-          de administratie thuis is vaak problematisch,

-          het samenwerken en werken in een teamverband is een probleem,

-          het graag veel tijd alleen willen doorbrengen,

-          opvallend beperkt aantal interesses en hobby’s,

-         heel goed oog voor detail hebben.