CHRONISCHE PIJN

Chronische pijn heeft een grote impact op uw dagelijks leven. Alles wat vroeger zeer vanzelfsprekend was, vergt nu plots veel meer moeite. U heeft beperkingen, wat u wil kunnen lukt niet meer (volledig). Daarnaast heeft de pijn ook gevolgen voor uw sociale leven, huishoudelijke activiteiten, je werksituatie, financiën, relaties met uw omgeving,  …

Wanneer u pijn hebt, kunt u zich verdrietig, boos, hopeloos en wanhopig voelen. Chronische pijn kan uw karakter beïnvloeden, uw slaap verstoren en een negatieve invloed hebben op uw werk en relaties. Een psychologische behandeling kan bij pijn direct helpen door het verminderen van psychische stress; door veel psychische stress wordt de pijn vaak erger.

Pijn verergert bijvoorbeeld als gevolg van angst en depressie, maar pijn veroorzaakt ook angst en depressie. Stress maakt de pijn erger, maar pijn veroorzaakt ook stress. Slaapgebrek maakt de pijn erger, maar andersom slaap je ook slecht doordat je pijn hebt.

Acceptatie is een psychologische factor die een gunstige invloed kan hebben op de behandeling van patiënten met langdurige pijnklachten. Patiënten die erkennen dat ze pijn hebben, dat ze daar niet snel van af komen en die bedenken hoe ze vervolgens met hun chronische pijn kunnen leven, rapporteren betere resultaten na behandeling dan patiënten die hun pijn minder goed kunnen accepteren.

Een groot deel van de psychologische pijnbehandeling bestaat uit voorlichting en het aanleren van vaardigheden om met de pijnproblemen om te gaan. Veel toegepaste psychologische behandelingen zijn:

  • gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie?...
  • ontspanningstraining, yoga, mindfulness,..
  • stressmanagement
  • Hypnose en acupunctuur

Bij gesprekstherapie en cognitieve gedragstherapie krijgt u hulp en begeleiding van een klinisch psycholoog. Bij ontspanningstraining leert u hoe u zich moet ontspannen. Er is een verband tussen ontspanning en genezing en pijnvermindering. Bij stressmanagement leert u hoe uw gedachten uw stressniveau beïnvloeden en hoe u met moeilijke situaties om moet gaan.
Met hypnose en acupunctuur hebt u belangrijke hulpmiddelen ter ondersteuning.

Iedereen kan leren om op z’n minst íets beter, iets effectiever met zijn of haar pijnklachten om te gaan en op die manier de eigen pijn en de consequenties daarvan in het dagelijkse leven positief te beïnvloeden. Psychologische begeleiding leert u om te gaan met pijn en de gevolgen. We leren u hiervoor onder meer technieken aan.  Daarnaast helpen we u waar mogelijk uw levenskwaliteit op peil te brengen, ook wanneer u leeft met pijn.