Bindingsangst - Hechtingsangst


Bindingsangst kan het aangaan van een serieuze stabiele relatie behoorlijk in de weg zitten. Bindingsangst wordt ook wel hechtingsangst genoemd, en dat is feitelijk een beter woord. Mensen die last hebben van bindingsangst willen zich vaak wel binden, maar ze kunnen zich moeilijk hechten aan een ander. Wat is bindingsangst eigenlijk en wat zijn de oorzaken?
Laten we beginnen om een misverstand uit de weg te ruimen. Bindingsangst kan een reeel probleem zijn binnen een (prille) relatie, maar lang niet altijd is het onvermogen van een van de partners om zich te binden het probleem.


Wanneer je in een nieuwe relatie terecht komt, verbindt je je met je partner. Dat is niet een knop die omgezet wordt, maar een proces dat enige tijd duurt. Ideaal gezien verbindt jij je in hetzelfde tempo met je partner als omgekeerd. Maar lang niet altijd is dat het geval.
Ieder mens verbindt zich in zijn eigen tempo. de ene wat sneller, en de ander wat langzamer. Wanneer dat proces van verbinding niet helemaal gelijk opgaat, heb je ongelijke wensen en verwachtingen. Wanneer jij sneller gaat dan je partner, kun je het gevoel krijgen dat je partner last heeft van bindingsangst terwijl dat dus niet zo hoeft te zijn.
Maar dat bindingsangst bestaat, leidt geen twijfel. Mensen die last hebben van bindingsangst houden veel van hun eigen vrijheid en onafhankelijkheid. Vaak zijn ze bang dat ze door het aangaan van een relatie hun geliefde vrijheid opgeven. Lang niet iedereen die last heeft van bindingsangst, is zich daarvan bewust. Vaak is het een onbewust proces, maar veel mensen met bindingsangst hebben meerdere van onderstaande kenmerken.


Kenmerken van bindingsangst

Je wilt je vrijheid en onafhankelijkheid niet opgeven.
Je hebt nog nooit echt een langdurige stabiele relatie gehad.
Je doet liever andere dingen dan tijd doorbrengen met je partner.
Je vindt het moeilijk om intieme gevoelens te delen met je partner.
Je bent niet emotioneel verbonden met je partner.
Je ervaart het als vervelend wanneer je partner een beroep op je doet.
Je mist al snel de spanning in je relatie.
Je hebt de neiging om vreemd te gaan.
Je hebt de neiging ruzie te zoeken met je partner.

 

Oorzaken bindingsangst

Wanneer iemand bindingsangst heeft, is dat geen gedrag dat hij of zij bewust vertoont. En met jou heeft bindingsangst al helemaal niets te maken. Meestal ligt de oorzaak voor bindingsangst in de vroege jeugd, blijkt uit onderzoek.
Bindingsangst kan ontstaan wanneer een kind op jonge leeftijd leert dat binding bedreigend is. Bijvoorbeeld omdat de ouders het kind (geestelijk) verwaarlozen. Een kind krijgt heel weinig aandacht, of de ouders geven alleen aandacht wanneer zij daar zin in hebben.
Het kan ook zijn dat de grenzen van een kind verregaand worden overschreden en de ouders het kind bijvoorbeeld te veel op de nek zitten. Deze kinderen zien binding onbewust als iets heel bedreigends.

Een relatie is de meest intense vorm van hechting, die mensen dus ook het meest kwetsbaar maakt. Daarom gaan mensen met bindingsangst geen of alleen kortstondige relaties aan. Als ze een relatie hebben, spelen daar meestal veel problemen. Onbewust houden ze hun partner op een afstand. Want als het goed gaat, ontstaat de gevreesde intimiteit.

Verlatingsangst

Iedereen is in essentie bang om verlaten te worden door zijn of haar partner. Iedereen is weleens jaloers of onzeker binnen een relatie. Wanneer je een partner hebt met bindingsangst, heb je reden te meer om bang te zijn dat je partner je verlaat. Maar bindingsangst en verlatingsangst reageren op elkaar als salpeterzuur met natrium. Het gaat niet goed samen.
Je kan heel erg aan jezelf gaan twijfelen of je wel goed genoeg bent, en daardoor zoeken naar bevestiging bij je parter. Maar wanneer je partner bindingsangst heeft, zal die dat al snel ervaren als claimgedrag en daardoor (nog meer) afstand nemen. Houd jezelf daarom goed voor ogen dat het niet aan jou ligt wanneer je partner bindingsangst heeft.