Onze oplossingen

1. Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken en oefeningen met een deskundige hulpverlener: de psycholoog - psychotherapeut. In de gesprekken bespreekt u  uw klachten en problemen. De therapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt.

De basis van elke therapie is een bewustwordingsproces, een bereidheid om te kijken hoe ingenieus we in elkaar zitten, welke spelletjes we gebruiken in interactie met anderen en welke maskers we dragen voor de buitenwereld en voor onszelf. Het vraagt moed om te durven kijken naar wie we werkelijk zijn en wie we geworden zijn door de keuzes die we zelf maakten. Wanneer we deze uitdaging aangaan worden we ons ervan bewust dat we zelf verantwoordelijk zijn voor wie we zijn en voor hoe we onze eigen toekomst vormgeven. We ontdekken onze ware kern en kunnen van daaruit in alle vrijheid nieuwe keuzes maken. Ieder symptoom wordt dan een kans op groei en ontwikkeling, een kans om ons leven zelf vorm te geven...
 
De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.
Vormen van psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Veel vormen van psychotherapie bestaan uit gesprekken tussen een cliënt en een psychotherapeut. Bij andere vormen van therapie nemen lichaamsgerichte oefeningen een belangrijke plaats in. Je kann bij mij terecht voor deze vormen van psychotherapie:
- Gedragstherapie (CGT en ACT)
- Cliëntgerichte psychotherapie
- Relatietherapie

 

2. Ondersteunende technieken

2.1. Relaxatie

Stress is in onze huidige maatschappij en leefwereld niet meer weg te denken.
We hebben allemaal positieve stress nodig om in het leven vooruit te komen.
Maar als de balans van de stress meer begint over te hellen naar de negatieve kant, dan kunnen allerlei lichamelijke en psychische klachten optreden die een beperking vormen in het dagelijks functioneren.
Slaapstoornissen, overmatig piekeren, ademhalingsmoeilijkheden zoals hyperventilatie, hoofdpijnklachten, spierspanning, toegenomen prikkelbaarheid, uitputtingsgevoelens, … zijn maar enkele mogelijke gevolgen van deze ‘overload’ aan stress.
Relaxatietherapie kan hierbij hulp bieden. Er bestaan verschillende soorten relaxatietechnieken. De keuze van techniek is afhankelijk van de persoon zelf, de specifieke spanningsklachten of de doelstellingen die voorop worden gesteld.
In mijn praktijk kan je terecht voor :
- progressieve relaxatie
- suggestieve relaxatie
- ademhalingstechnieken
- buikademhaling
- autogene training
- acupressuur, electroacupunctuuur en TENS
Bij progressieve en suggestieve relaxatieoefeningen, wordt de oefening integraal via WeTransfer doorgestuurd. Je hoeft ze allen maar te downloaden en je kan dan dagelijks een kwartiertje oefenen
 

2.2. Hypnose

Hypnose is het begeleiden van een persoon door een psycholoog om in een natuurlijke trance of zelfhypnose te gaan. In die toestand van natuurlijke trance is de persoon gevoeliger om nuttige suggesties op te nemen en op te slaan in het geheugen. Elke vorm van hypnose is dus steeds zelfhypnose. Je helpt de persoon om in trance te gaan, terwijl de persoon steeds zelf de controle behoudt op het proces
De psycholoog kan bijvoorbeeld suggesties van rust en ontspanning geven aan de gestresseerde patiënt. Of suggesties om het zelfvertrouwen en energieniveau van de patiënt te verhogen bij de uitgebluste patiënt met burn-out symptomen. Dit alles gebeurt met instemming en bewust medeweten van de patiënt. Deze is en blijft zich bewust van elk moment tijdens een professionele hypnosetherapie.
Hypnose of Hypnotherapie kan efficient gebruikt worden bij het
 • leren omgaan met spanningen en stress;
 • verminderen of doen verdwijnen van angsten en fobieën, zoals faalangst, vliegangst, claustrofobie, hoogtevrees en angst voor de tandarts;
 • oplossen van onzekerheid, schuldgevoelens en minderwaardigheidgevoelens;
 • verwerken van trauma”s en emotionele gebeurtenissenafleren van dwangmatige handelingen, zoals eetproblemen, roken en nagelbijten;
 • oplossen van slaapproblemen;
 • opheffen van psychosomatische klachten m.b.t. hyperventilatie, huidklachten en maag- en darmklachten;
 • opheffen of verzachten van lichamelijke klachten en pijn, zoals chronische pijn en hoofdpijn;
 • trainen van sociale vaardigheden en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen;
 • inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en verborgen talenten;
 • omgaan met zingevings- en bestaansklachten, zoals neerslachtigheid, “is dit alles wat er is”, het verlies van plezier in het leven, midlifecrisis, overgang en burn-out
 • Hypnose kent ook kosmetische toepassingen zoals borstverkleining of borstvergroting.

 

2.3. Electroacupunctuur

Acupunctuur, de eeuwenoude geneeskunst van de oude Chinese meesters, heeft haar nut miljoenen keren bewezen en is nog steeds springlevend. Ook modern westers onderzoek bewijst onomstotelijk de werking van acupunctuur. Bovendien biedt acupunctuur soms antwoorden waar de westerse geneeskunde nog vragen stelt.
Electroacupunctuur is een natuurlijke behandelwijze om de balans van het lichaam te helpen herstellen. Het is een natuurlijke en veilige manier om het lichaam de juiste signalen en prikkels te geven om het zelfherstellend vermogen aan te spreken. Hierbij worden geen naalden gebruikt, maar biofeedback,  elektrostimulatie, acupressuur en meerdere niet-invasieve behandeltherapieën.
In de klassieke acupunctuur gaat men uit van de veronderstelling, dat gezondheid een energetisch evenwicht is van de organen, waarbij ieder orgaan, afhankelijk van de gezondheidstoestand energie produceert, die via bepaalde plaatsen op de huid, de zgn acupunctuurpunten, is te beinvloeden.
Het is een energetische kunst waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht. Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne fysica.
Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele Westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde bij elke klacht steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak een blijvende oplossing.
In mijn praktijk gebruik ik alleen acupressuur en lichte elektrische impulsen op de acupunctuurpunten op de huid. Angst voor naalden hoef je dus niet te hebben. Ik ben trouwens geattesteerd door de Hogeschool- Vrije Universiteit Brussel in 2011.
Ook wordt zo nodig transcutane electro neurostimulatie (TENS )toegepast.
 
Dat acupunctuur ook jouw klachten kan verhelpen, kun je alleen maar zelf ervaren. Want behalve om aantoonbare successen, gaat het daar tenslotte ook om: jouw ervaring, jouw beleving en jouw gevoel.
Acupunctuur wordt ook gebruikt bij verschillende medische en kosmetische toepassingen.
Meer achtergrondinformatie vind je op deze website onder "E.A., meridianen..therapie"

 

2.4. Haptonomie

Haptonomie is een door Frans Veldman (1920-2010) ontwikkelde therapie waarbij aanraking tussen de therapeut en de patiënt een belangrijk aspect is.  'Haptonomie' betekent de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven (hapsis = gevoelscontact, nomos = wet).
Haptonomie heeft veel te maken met contact en ontmoeten. Er is aandacht voor de patronen en gevoelens die daarin ontdekt kunnen worden. Er kan inzicht komen in hoe denken en doen worden gestuurd. Haptonomie gaat over de balans tussen voelen, denken en doen. Bewegingsoefeningen, gesprekken en aanraken stimuleren de ontwikkeling van het voelende vermogen.
Al voor onze kindertijd is dit vermogen de basis om te kunnen leren. We weten allemaal dat door een kind te knuffelen en aan te raken de basis gelegd wordt voor een goede emotionele ontwikkeling.
Helaas raken we elkaar als volwassenen nog maar zelden op een vanzelfsprekende en vertrouwde manier aan. In onze samenleving is lichamelijk contact bijna alleen toegestaan in de privé sfeer. Of wanneer het aanraken een duidelijke functie heeft (bijvoorbeeld binnen verzorgende beroepen). Vaak heeft het aanraken dan een technisch karakter gekregen en wordt het niet meer beleefd als een persoonlijk en emotioneel geladen contact. Terwijl aanraken een heel natuurlijke en basale manier van menselijk contact is.
Haptonomie neemt de persoonlijke en subjectieve betekenis van ons lichaam en van aanraken serieus. Zij erkent bovendien de positieve invloed die het aanraken op ons gevoelsleven heeft
Haptotherapie is psychosociale hulpverlening die tot doel heeft de cliënt meer in contact met zijn lichamelijk en innerlijk voelen te brengen. In de therapie staat de gevoelsbeleving van de cliënt en hoe hij omgaat met zichzelf en anderen, centraal. Affectiviteit en affectief aanraken staan centraal. Haptotherapie maakt gebruik van aanraken, ervaringsoefeningen en gespreksvormen De therapie is geschikt voor mensen die vooral vanuit hun denken leven en bezig zijn met wat ze móeten (zijn). Haptotherapie richt zich zowel op gevoelsmatige problemen als op lichamelijke klachten,.

2.5. De combinatie van therapieën

De combinatie van de verschillende therapieën is een sterk element van mijn praktijk. 

Elke cliënt heeft een specifieke klacht die vraagt om een specifieke aanpak en door onze brede waaier van mogelijkheden kunnen we de patiënt zo optimaal mogelijk behandelen. Door zowel de moderne psychotherapeutische therapieën te gebruiken als de ondersteunende technieken (relaxatie, hypnose, elektroacupunctuur als haptonomie)  geven we een totaalbenadering van de patiënt die onmisbaar is om tot een kwaliteitsvolle behandeling te komen.