nymfomanie

 
We hebben hier te maken met een voortdurende  onverzadigbare honger naar sex of een andere vorm van bevrediging. Onder de symptomen vallen onder meer ook concentratiezproblemen, schaamte- en schuldgevoelens, herhaaldelijk oncontroleerbaar seksueel gedrag en ongewenste obsessieve gedachten.
 
 Oorzaken :
- Nymfomanie kan een puur lichamelijke oorzaak hebben. Doordat in dit geval de geslachtsklieren gemakkelijk overprikkeld raken blijft de onstilbare drang naar seks.
- Vaak echter gaat het om psychische factoren en de leefomgeving die het gedrag veroorzaken. Vaak liggen oorzaken in de jeugd of heeft men een minderwaardig zelfbeeld. Sommigen hebben er erg veel voor over en nemen daarbij onverantwoorde risico's met een nefaste impact op de gezondheid, carriere en relaties.
 
Momenteel spreekt men eerder van "compulsief seksueel gedrag" en klasseert men het onder mentale en emotionele stoornissen; Invloedrijke factoren zijn de leefomgeving,genetica en persoonlijke gebeurtenissen. Ook een verstoorde chemische belans wordt nog steeds gezien als een mogelijke boosdoener.
 
Behandeling : psychotherapie en aanverwante technieken al dan niet in combinatie met antidepressiva.